• M. H. Niżankowska „Okulistyka. Podstawy kliniczne”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007,
  • J.J. Kański „Diagnostyka kliniczna w okulistyce”, Urban & Partner, Wrocław 2008,
  • J.J. Kański, K. Nischal „Okulistyka. Objawy i różnicowania”, Urban&Partner, Wrocław 2000
  • J. Izdebska  (red.) „Okulistyka Podręcznik dla studentów” , Urban & Partner, Wrocław 2006,
  • W. Bułat „Zjawiska optyczne w przyrodzie”, WSiP, W-wa 1987,
  • Sz. Jeleński, „Lilavati”, PZWS
  • W.Z. Traczyk, A Trzebski „Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej”, Państwowy zakład Wydawnictw Lekarskich, W-wa 1980,
  • W. Skarbek „Metody reprezentacji obrazów cyfrowych”, Akademicka Oficyna Wydawnicza, W-wa 1993
  • P. Duus „Diagnostyka topograficzna w neurologii”, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, W-wa 1989.