W dniu zabiegu pacjent zostaje poddany kompleksowym badaniom oka, przy użyciu wyjątkowo czułych sprzętów okulistycznych. Po badaniu  wiadomo z jakim stopniem wady boryka się pacjent. Podczas wizyty lekarz przeprowadza wywiad dotyczący przebytych chorób, uczuleń, zażywania leków itp. Jeżeli nie ma medycznych przeciwskazań  chory  zostaje zakwalifikowany do operacji.

Biorąc pod uwagę wskazania medyczne oraz oczekiwania pacjenta dobierany jest odpowiedni rodzaj i model soczewki. Wysoko wykwalifikowany personel medyczny przez okres około dwóch godzin wielokrotnie zakrapia oko wraz z powiekami i rzęsami pacjenta, celem miejscowego znieczulenia oraz dezynfekcji.  Okolice pola operacyjnego dodatkowo są dezynfekowane roztworem jodyny, po czym oklejane folią chirurgiczną . Operowany podczas zabiegu ma  założony  na powiekę zarówno dolną  jak i górną niewielki stabilizator, który uniemożliwia mruganie.

Zabieg trwa około 10-15 minut. Podczas operacji pacjent leży na plecach, jego głowa spoczywa w specjalnie dostosowanym zagłówku, umożliwiającym jej unieruchomienie.

Pacjent przez cały czas jest  przytomny, ma kontakt wzrokowo- słuchowy z personelem, czuje dotyk, ale nie ból.  Zobowiązany jest słuchać poleceń lekarza, który informuje kiedy należy patrzeć prosto przed siebie, a kiedy w innym  kierunku.

Operacja przeprowadzana jest nowoczesną i najczęściej stosowaną podczas usuwania zaćmy, metodą fakoemulsyfikacji, która polega na rozdrobnieniu (emulsyfikacji) soczewki pod wpływem wibracji ultradźwiękowych i odessaniu rozdrobnionej masy fakoemulsyfikatorem. Podczas operacji pozostawia się własną torebkę soczewki, która pełni rolę stabilizującą dla wszczepionej sztucznej soczewki. Fakoemulsyfikacja polega na wykonaniu dwóch malutkich nacięć brzegu rogówki, przez które chirurg wprowadza głowicę wraz z mikroskopijnym urządzeniem, które emituje  ultradźwięki rozbijające soczewkę i odsysa ją. Do drugiego nacięcia wkłada „haczyk”,  którym „podsuwa” zmętniałą soczewkę do głowicy odsysającej. Po dokładnym usunięciu (odessaniu) zmętniałej soczewki, wpuszczany jest specjalny żel, a w miejscu nacięcia wprowadza się iniektorem, (nieco przypominającym strzykawkę) poprzez wstrzykniecie miękką, elastyczną, zwijalną,  sztuczną soczewkę wewnątrzgałkową. Ma ona postać rulonika, który po precyzyjnym umieszczeniu w miejscu usuniętej soczewki, samoczynnie rozwija się. Żel zostaje odessany, a rana uszczelniona poprzez podanie specjalnego płynu, który pomaga zasklepić się rogówce. Lekarz sprawdza, czy nowa soczewka została  idealnie  umieszczona w miejscu usuniętej. Spod rogówki zostaje odessany nadmiar wcześniej podanych płynów i soli fiziologicznej.

Usuwanie zmętniałej soczewki

Wszczepianie sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej

 

 

Podczas zabiegu oko jest wielokrotnie nawilżane solą fizjologiczną i żelem, ponieważ nie można dopuścić do chociażby nieznacznego przesuszenia odkrytych, zewnętrznych części oka , głównie, szczególnie wrażliwej rogówki.

Po operacji oko zostaje zakropione lekami, zakładany jest sterylny, niealergizujący opatrunek, który stanowi barierę dla zakażenia z zewnątrz  oraz chroni  przed urazami mechanicznymi, a jednocześnie  przepuszcza powietrze.

Po tygodniu od operacji można wrócić do lżejszych prac domowych; biurowej pracy zawodowej; a po około miesiącu, do cięższych prac fizycznych.

Jeżeli nie było komplikacji okołooperacyjnych, po kilku tygodniach wzrok jest w pełni ustabilizowany- chociaż tak jak przy każdej ingerencji medycznej należy uwzględnić uwarunkowania i predyspozycje osobiste pacjenta.

Zabieg jest wykonywany najpierw na oku gorzej widzącym. Po trzech tygodniach do miesiąca od operacji na pierwszym oku można usuwać zaćmę z drugiego oka.

Ostateczna jakość i pożądany efekt widzenia po usunięcia zaćmy jest pochodną wielu czynników : nowoczesnego sprzętu, precyzji wykwalifikowanego personelu, indywidualnie odpowiednio dobranej  soczewki wewnątrzgałkowej,  stosowania odpowiednich leków i materiałów w okresie okołooperacyjnym, głównie indywidualnie odpowiednio dobranej soczewki wewnątrzgałkowej.