• przebyty w okresie ostatnich 6 miesięcy zawał serca lub udar mózgu
  • bardzo zły stan zdrowia
  • nowotwory gałki ocznej
  • zapalenie naczyniówki
  • zanik nerwu wzrokowego
  • odwarstwienie siatkówki