Poniżej przedstawione zostały obrazy widziane przez osoby z wybranymi chorobami oczu i wadami wzroku:
Zdrowe oko
Zaćma
Zwyrodnienie plamki żółtej
Astygmatyzm
Dalekowzroczność
Krótkowzroczność