Samodzielne przyłączanie prądu do domu – prawo.

Prąd można przyłączyć poprzez złożenie specjalnego wniosku, jednak na realizacje takiego wniosku można czekać nawet dwa lata!
Na szczęście prawo polskie pozwala na samodzielne podłączanie prądu

Aby samemu przyłączyć prąd musimy złożyć zgłoszenie w starostwie powiatowym (z 30 dniowym wyprzedzeniem). W zgłoszeniu określamy rodzaj, termin rozpoczęcia, zakres oraz sposób wykonywania prac. Zgłoszenie składamy z min. 30-dniowym wyprzedzeniem, a określamy w nim rodzaj, zakres i sposób wykonywania prac, a także termin ich rozpoczęcia. Ile czekamy na potwierdzenie? Otóż na potwierdzenie nie czekamy. Jeżeli w ciągu 30 dni starostwo nie wyrazi sprzeciwu to możemy zabierać się do roboty.

Oczywiście do dokumentacji musimy dołączyć wszelkie dokumenty zezwalające nam na budowę takiego przyłącza na działce budowlanej, projekt budowy takiego przyłącza oraz umowę z dostawcą energii elektrycznej. Dokumentację taką musi sporządzić osoba z uprawnieniami budowlanymi. Musi ona również posiadać specjalne zaświadczenie, które stwierdza jej przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa (ewentualnie do Izby Architektów).

Po przyłączeniu domu do energii elektrycznej należy otrzymać pozytywną opinię inspektora, który zatwierdzi sprawność wykonania przyłącza, a następnie możemy już korzystać z energii elektrycznej.